Какъв е смисъла всички очи на света да се взират към теб, щом единственият поглед, за който копнееш гледа някъде другаде ?
(via elleemanoelle)

crrabs:

*tries to get eight hours sleep in 3 hours*